Poslední aktualizace: 4.6.2021

2. základní škola Bochov, příspěvková organizace

Okružní 367, Bochov, 364 71, okres Karlovy Vary

EUpenizeskolam.cz Zachranný kruh Ovoce do škol Bochov Edulab Atletika pro děti Dokážu to!
Děti, pozor, červená!
Cíl: Pochopení významu a přínosu dopravy, ale i negativních vlivů na životní prostředí.
Cílová skupina: 2. – 5.ročník
Časová dotace: 6 hodin (Čj, M, Vv)
Metody: skupinová práce, řízený rozhovor, výtvarná činnost
Cíl: Pochopit význam dopravy osobní i nákladní, vliv dopravy na životní
prostředí, dodržování dopravních předpisů, chování v dopravních
prostředcích.
Rozvíjené kompetence: k učení
k řešení problémů
komunikativní
pracovní
sociální
Klíčová slova: dopravní značení, dopravní prostředky, doprava osobní, nákladní,
hromadná, výfukové plyny, znečištění ovzduší
pict0106.jpg pict0107.jpg pict0108.jpg

Copyright © 2007-2015 All rights reserved. Powered by: www.valid.cz | Design: www.rrsoft.cz