Poslední aktualizace: 4.6.2021

2. základní škola Bochov, příspěvková organizace

Okružní 367, Bochov, 364 71, okres Karlovy Vary

EUpenizeskolam.cz Zachranný kruh Ovoce do škol Bochov Edulab Atletika pro děti Dokážu to!
Na návštěvě v televizi - dílčí projekt (18.12.09)
Cílem je vytvářet představu o roli a vlivu médií v každodenním životě, rozvíjet komunikační schopnosti zvláště při veřejném vystupování, vést k uvědomování si hodnoty vlastního života, využití volného času.
Metody : Skupinová práce, prezentace
Velikost skupiny : Libovolná
Odpovídá : Třídní učitel
Cíl : Pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě, chápat podstatu mediálního
sdělení, uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně
správných a komunikačně vhodných sdělení, role médií v každodenním životě
jednotlivce.
Klíčová slova : zpravodajství, reklama, mediální sdělení, bulvár, vzájemný respekt,
komunikace mezi lidmi, empatie
Rozvíjené kompetence : komunikativní, občanská, sociální
Pomůcky : magnetofonové ozvučení, karaoke, televize, CD, psací potřeby, čtvrtky, štětce

Copyright © 2007-2015 All rights reserved. Powered by: www.valid.cz | Design: www.rrsoft.cz