Poslední aktualizace: 6.4.2021

2. základní škola Bochov, příspěvková organizace

Okružní 367, Bochov, 364 71, okres Karlovy Vary

EUpenizeskolam.cz Zachranný kruh Ovoce do škol Bochov Edulab Atletika pro děti Dokážu to!
Dílčí projekt: „Poznávání židovské kultury"

Charakteristika: Naučit se respektovat odlišné kultury.Prohloubit schopnost vzájemné spolupráce při vyhledávání informací z mimoškolských zdrojů.
Časová dotace: l týden - základní, hlubší poznání (dle zájmu žáků) - (Vv,Čj,Vl,Hv,Pv, M)
Metody: skupinová práce, dílna, diskuse, naslouchání, prezentace
Velikost skupin: 4-5 žáků
Cíl: Žáci se seznámí, přijmou a pochopí kulturně podmíněné vnímání, vyzkouší si některé zvyky, svátky dle své volby.
Rozvíjené kompetence: sociální a personální,občanské,pracovní,komunikativní
Klíčová slova : šabat, košer, rabín, synagoga, judaismus, ghetto, memora, mezuza, talit, tóra, Jom kipur, Pesach, Purim, Chanuka

  27. LEDEN - DEN OBĚTÍ HOLOCAUSTU

27. leden je významným dnem - Dnem obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti.
Vyvražďování Židů fašisty dostalo pojmenování holocaust, kteří fašisté uskutečňovali
nejen doma, ale i ve všech okupovaných zemích. Nešetřili ani děti. U nás byly židovské
děti zpočátku soustřeďovány v Terezíně. Více než 15000 jich odtud bylo posláno na smrt
do dalších koncentračních táborů. Abychom nikdy nezapomněli na hrůzy páchané na bezbranných lidech, vytvořili jsme pro naše žáky projekt, kde by měli možnost seznámit se blíže s naší historií, se životem Židů i s jejich kulturou.
Po celý týden se naši žáci ze základní školy praktické seznamovali s danou tématikou. První den si vyhledávali v knihách a na internetu klíčová slova, aby přijali a pochopili kulturně podmíněné vnímání - např. šabat, košer, rabín, synagoga, judaismus, gheto, memora, mezuza, talit, tóra, Chanuka atd.
Žáci pracovali ve skupinách, zjišťovali co nejvíce informací, které představili svým spolužákům a připravili pro ně otázky. Na tuto činnost navazovala pověst od Oldřicha Sirovátky „Jak rabín Löw udělal Golema", kde jsme se zaměřili na srovnání klíčových slov, forem a hlavních myšlenek. Děti se dozvěděly, že za císaře Rudolfa II. žil v Židovském Městě kněz, rabín Löw. Říkalo se mu vysoký rabín - měl vysokou postavu.
Pročetl mnoho židovských a křesťanských knih, vyznal se v matematice, alchymii, lékařství i hvězdářství a vykládalo se, že umí i čarovat. Patřil k nejmoudřejším lidem své doby a chodili za ním na radu i učenci, co do Prahy přijeli.
Druhý den jsme navštívili synagogu v Karlových Varech, kterou nás provedl rabín Kočí. Velice zajímavou formou nám vyprávěl o životě Židů, o jejich zvycích, názorech a jejich soukromí. Na cestu domů jsme si mohli ochutnat židovskou placku.
Další den si žáci zjišťovali údaje o koncentračních táborech, vytvářeli grafy a slovní úlohy.
Poté podle předlohy dokreslovali slavné židovské osobnosti - např. A. Einstein,
J. Voskovec, O. Pavel a další.
Celý projekt končil prezentací jednotlivých tříd. Žáci vytvořili koláže na dané téma, které jsme vystavili na chodbách naší školy.
Na úplný závěr jsme ochutnali pravé židovské jídlo - makové koláčky, které nám velice chutnaly.
Dílčí projekt „Poznání židovské kultury" byl vytvořen a plněn proto, abychom naše žáky naučili respektovat odlišnou kulturu a prohloubit schopnost vzájemné spolupráce při vyhledávání informací z mimoškolních zdrojů.


Mgr. Marta Giorgiutti
Základní škola praktická Bochov

 

Exkurze do SYNAGOGY dne 27.1.2009

pict0062.jpg pict0063.jpg pict0065.jpg pict0066.jpg pict0070.jpg pict0073.jpg pict0075.jpg pict0077.jpg pict0085.jpg pict0087.jpg pict0091.jpg pict0093.jpg pict0099.jpg


Copyright © 2007-2015 All rights reserved. Powered by: www.valid.cz | Design: www.rrsoft.cz