Poslední aktualizace: 4.6.2021

2. základní škola Bochov, příspěvková organizace

Okružní 367, Bochov, 364 71, okres Karlovy Vary

EUpenizeskolam.cz Zachranný kruh Ovoce do škol Bochov Edulab Atletika pro děti Dokážu to!
 Od roku 2018 jsme zapojeni v projektu " Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů"
a pořádáme pravidelně workšopy. Nové získané počítače jsme instalovali v růžové třídě.
Jsme zapojeni ve vzdělávacím programu pro 1.-3.ročník:Džusy a pyré - vitamíny ve SMART formě.

 

PROJEKTOVÉ DNY 2010/2011

 

Průřezové téma: Multikulturní výchova

 

Dílčí projekt

Cílová skupina

Časová dotace

Odpovídá

Realizace

 

Černobílý svět

6. – 9. ročník

5 hodin

TU

Září

Každý listem na stromu naší třídy

3. – 9. ročník

2 hodiny

TU

Říjen

Den mého já

4. – 9. ročník

2 hodiny

TU

Listopad

Poznání židovské kultury

6. – 9. ročník

1 týden

TU

Leden

Poznej můj svět

Celá škola

7 hodin

TU

Květen

Superstar

Celá škola

8 hodin

TU

Červen

 

Průřezové téma: Environmentální výchova

 

Dílčí projekt

Cílová skupina

Časová dotace

Odpovídá

Realizace

 

Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá

1. – 5. ročník

5 hodin

TU

Říjen

Lesní ekosystém a my

6.-9.ročník

8 hodin

TU

Říjen

Výlov rybníka

6. – 9. ročník

6 hodin

TU

Listopad

Samá voda

1. – 5. ročník

6 hodin

TU

Listopad

Mrazík v lese, co přinese?

Celá škola

4hodin

TU

Prosinec

Ovoce do škol aneb jíme zdravě

6. – 9. ročník

5 hodiny

TU

Leden

Děti, pozor, červená

2.- 5.ročník

6 hodin

TU

Únor

Jíme zdravě

5. – 9. ročník

5 hodin

TU

Únor

Nenič mě, nebo zničím já tebe

6. – 9.p.r.

9 hodin

TU

Březen

Běží myška po poli

1. - 5. ročník

7 hodin

TU

Duben

Základní podmínky života

7. – 9. ročník

6 hodin

TU

Květen

Země česká, domov můj

2. – 5. ročník

5 hodin

TU

Červen

 

Průřezové téma: Multimediální výchova

 

Dílčí projekt

Cílová skupina

Časová dotace

Odpovídá

Realizace

 

Na návštěvě v televizi

8. – 9. ročník

4 hodiny

TU

Prosinec

Školní časopis

8. – 9. ročník

7 hodin

TU

Duben

 

Průřezové téma: Výchova demokratického občana

 

Název dílčího projektu

Cílová skupina

Časová dotace

Odpovídá

Realizace

Plamen přátelství

5.-6. ročník

5 hod.

TU

Listopad

I děti mají svá práva a povinnosti

5.-6. ročník

4 hod.

TU

Březen

Na plavbě demokracie

7.-9.ročník

3 hod.

TU

Květen

 

 

Průřezová témata-dílčí projekty 2009/2010

 

 

Průřezové téma: Multikulturní výchova

 

Dílčí projekt

Cílová skupina

Časová dotace

Odpovídá

Realizace

 

Černobílý svět

6. – 9. ročník

5 hodin

TU

Září

Každý listem na stromu naší třídy

3. – 9. ročník

2 hodiny

TU

Říjen

Den mého já

4. – 9. ročník

2 hodiny

TU

Listopad

Poznání židovské kultury

6. – 9. ročník

1 týden

TU

Leden

Poznej můj svět

Celá škola

7 hodin

TU

Květen

Superstar

Celá škola

8 hodin

TU

Červen

 

 

Průřezové téma: Enviromentální výchova

 

Dílčí projekt

Cílová skupina

Časová dotace

Odpovídá

Realizace

 

Běží myška po poli

1. – 5. ročník

7 hodin

TU

Září

Na návštěvě u veverky Zrzečky

1. – 4. ročník

5 hodin

TU

Říjen

Výlov rybníka

5. – 9. ročník

6 hodin

TU

Říjen

S vodníkem Brčálem u rybníka

1. – 4. ročník

6 hodin

TU

Listopad

Děti, pozor, červená!

2. – 4. ročník

6 hodin

TU

Prosinec

Novoročenka

5. – 9. ročník

4 hodiny

TU

Prosinec

Zoologická zahrada

1. – 4. ročník

5 hodin

TU

Leden

Stavitelé obydlí

2. – 4. ročník

5 hodin

TU

Únor

Jíme zdravě

5. – 9. ročník

5 hodin

TU

Únor

Nenič si mě

5. – 9.ročník

6 hodin

TU

Březen

Lidské aktivity a problémy

8. – 9. ročník

5 hodin

TU

Duben

Život v lese

Celá škola

8 hodin

TU

Květen

Základní podmínky života

7. – 9.ročník

6 hodin

TU

Květen

Skautské dovednosti

Celá škola

5 hodin

TU

Červen

 

Průřezové téma: Multimediální výchova

 

Dílčí projekt

Cílová skupina

Časová dotace

Odpovídá

Realizace

 

Na návštěvě v televizi

8. – 9. ročník

4 hodiny

TU

Prosinec

Školní časopis

8. – 9. ročník

7 hodin

TU

Duben

 

 

Průřezová témata-dílčí projekty 2008/2009
Den s IZS
Andělskohraní
Superstar
Skautské dovednosti
Světový den bez tabáku
Život v lese
Poznej můj svět
Jíme zdravě
Stavitelé obydlí
O Lesíčkovi, ktrému uletěly včelky
Státní symboly a korunovační klenoty
Zoologická zahrada
Poznání židovské kultury
Úspěch nejmenších žáků školy
Dílčí projekt: "Novoročenka"
Dílčí projekt: „Běží myška po poli"
Červená stužka
Fotili jsme Bochov
90. výročí vzniku samostatného Československa
Dopravní výchova - beseda (19.11)

Dílčí projekt: „Děti,pozor, červená!"

Dílčí projekt „Den mého já"

Projektové vyučování: Větrné elektrárny

Oslavili jsme Halloween

Drakiáda
Návštěva galerie - září
Třiďme odpad, má to smysl!

Každý listem na stromu naší třídy

Na návštěvě u veverky Zrzečky

Nenič si mě

 

S vodníkem Brčálníkem u rybníka Šplouchálka

Výlov rybníka- dílčí projekt

 

Projekty 2007/2008

 

Projekt: Žabák putuje


Vytvořený kurz v LMS Moodle Žabák putuje je určen pro rozvoj tvořivosti žáků 6. ročníku ZŠ praktické ve výuce informační a komunikační technologie a má pozitivně ovlivňovat u žáků rozvíjení klíčových kompetencí s uplatněním širokého spektra dovedností.


Projekt: Světový den vody: Vltava

Ve škole se uskutečnil s velkým úspěchem dne 22.3. 2007.

Projektový den "JARO" - 19.3.2008
Světový den vody - 22.3.2008
Mezinárodní den Romů - 8. 4. 2008
Den Země - 20.4.2008
Světový den bez tabáku - 31.5.2008
Školní kolo dopravní soutěže - květen
První pomoc - červen
Dětský den- červen


Copyright © 2007-2015 All rights reserved. Powered by: www.valid.cz | Design: www.rrsoft.cz