Poslední aktualizace: 4.6.2021

2. základní škola Bochov, příspěvková organizace

Okružní 367, Bochov, 364 71, okres Karlovy Vary

EUpenizeskolam.cz Zachranný kruh Ovoce do škol Bochov Edulab Atletika pro děti Dokážu to!

Školská rada při 2. základní škole (dříve ZŠ praktické v Bochově)

Školní rok 2020/2021

Předsedkyně : Lučková Jana

Zapisovatelka : Lučková Jana

 

Členové :

uč. Sosnovcová Radka

p.Luboš Chalupný

p.Otakar Veselý

p. Žaneta Kubálková

p. Veronika Červená

 

Zasedání školské rady dne 24.11.2020

Školská rada projednala a schválila:

 

1.Zvolen nový předseda rady - Lučková Jana

2.Výroční zprávu za rok 2019/2020

3. Nový ŠŘ

4. Úpravy ŠVP Šikula

Školní rok  2018/2019 a 2019/2020

členové:

p. Luboš Chalupný

p. Markéta Kubálková

uč. Jana Lučková

Mgr. Helena Zůzová

 

 

Školní rok 2015/2016 a 2016/2017

Předsedkyně: Mgr. Monika Macháčková
zapisovatelka: Jana Lučková
Školní rok 2014/2015

Volby zástupců pedagogických pracovníků do školské rady při ZŠP Bochov se uskutečnily ve čtvrtek 25.9.2014 ve sborovně školy.

Zasedání Školské rady dne 28. 8. 2014

Školská rada projednala a schválila:

  1. 1.     Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy ve školním roce 2013/2014
  2. 2.     Seznámení,  projednání a schválení švp pro předškolní vzdělávání „KULIFERDA“
  3. přílohu školského řádu pro přípravnou třídu
Školní rok 2013/2014

zasedání školské rady ze dne 16.září 2013 projednalo a schválilo Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2012/2013.

Projednalo a schválilo úpravy v ŠVP OÁZA, v ŠVP ŠD a ŠVP Šikula a školní řád.

Seznámení školské rady s inspekční zprávou č.j. ČŠIK-38/13-K ze dne 31.1.2013.

Školní rok 2012/2013

Zasedání školské rady ze dne 30.8.2012 projednalo a schválilo:

Výroční zprávu o činnosti školy ve šk. roce 2011/2012

Školní řád

 

Školní rok 2011/2012

Členové školské rady:

Mgr. Lucie Černoková - zapisovatelka
Mgr. Helena Zůzová - předsedkyně
p. Markéta Kubálková
p. Iveta Kubíčková
p. Luboš Chalupný
p. Otakar Veselý
1.9.2011 Schválena Výroční zpráva za šk. rok 2010/11, členové byli seznámeni s jejím obsahem.
Předsedkyně podala členům ŠR informace o škole.

Školní rok 2009/2010

Členové školské rady:

Dagmar Stejskalová
Mgr. Helena Zůzová
Lucie Macháčková
p. Markéta Kubálková
p. Iveta Kubíčková
p. Chalupný Lubomír

2010/2011
Školská rada dne 6.9. 2010 projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 a výhledovou koncepci rozvoje školy 2009-2014.


Nová školská rada
V červnu končilo funkční období školské rady. V souladu se zákonem 561/2004 Sb. (tzv. školský zákon) se musela uskutečnit volba rady nové. Ta proběhla v červnu a volila  své zástupce v radě pedagogických pracovníků (2 členy) a rodičů, resp. zákonných zástupců žáků (rovněž 2 členy). Zbývající 2 členy jmenoval ze zákona zřizovatel.

 

Ve čtvrtek 26. června proběhla volba nových členů školské rady. Již předtím jmenoval své 2 zástupce zřizovatel, tedy město Bochov. Jsou jimi slečna Lucka Macháčková a pan Lubomír Chalupný. Zbývající 4 členové musejí být podle zákona voleni, a to z řad pedagogického sboru a z řad zákonných zástupců žáků. Mezi pedagogy nejvíce hlasů získali Mgr.Helena Zůzová a Dagmar Stejskalová. Zákonní zástupci žáků si pak zvolili největšími počty hlasů paní Helenu Čonkovou a paní Ivetu Kubíčkovou. Rada zvolila svého předsedu jímž je Dagmar Stejskalová. Funkční období je tři roky.
Volby do školské rady 2008
Volby do školské rady (PDF)volby-do-skolske-rady.pdf (30,08 kB)


Copyright © 2007-2015 All rights reserved. Powered by: www.valid.cz | Design: www.rrsoft.cz