Poslední aktualizace: 6.4.2021

2. základní škola Bochov, příspěvková organizace

Okružní 367, Bochov, 364 71, okres Karlovy Vary

EUpenizeskolam.cz Zachranný kruh Ovoce do škol Bochov Edulab Atletika pro děti Dokážu to!
Základní škola praktická Bochov
Okružní 367
364 71 Bochov

Tel: 35 390 22 21
IČ: 709 91 529Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005


Identifikátor zařízení: 600 067 726
Zvláštní škola: IZO: 102 516 791
Školní družina: IZO: 115 200 614

Zřizovatel: Obec Bochov

a) Charakteristika školy:

Ve školním roce 2004/2005 bylo otevřeno 5 tříd a 1 oddělení školní družiny. K 30.9.2004 bylo do naší školy zapsáno 42 žáků, z toho 13 dívek. Během školního roku byli nově vřazeni 2 žáci , 2 žáci se odstěhovali, takže k 31.8.2005 měla škola 42 žáků, z toho 14 dívek. K 30.9.2004 byli nově vřazeni 3 žáci, 1 žákyně do 9.p.r., 1 žák do 2.p.r. a 1 žákyně do 1.p.r. Do školní družiny bylo zapsáno 9 žáků. Ve škole jsou integrováni 3 žáci. 1 žák s autistickými rysy, 1 žák tělesně postižený a 1 žákyně se zrakovým postižením.

Počty žáků v jednotlivých ročnících:

1.p.r. 2 2.p.r. 5 3.p.r. 3 4.p.r. 4 5.p.r. 4 6.p.r. 6 7.p.r. 7 8.p.r. 4 9.p.r. 5

NS 1 SS 1

Celkem: 42 žáků

K zajištění výuky materiální vybavení školy vyhovuje.V současné době jsou u nás na škole nainstalovány 4 počítače v rámci projektu Internet do škol, proběhlo školení vyučujících úrovně P1a jsou proškoleni všichni pedagogičtí pracovníci naší školy, včetně ředitelky školy a vychovatelky školní družiny. Počítače jsou využívány ve výuce v rámci možností daných programovým vybavením a možností zařazení do rozvrhu. K výuce pracovního vyučování slouží školní dílna a pozemek, který nám poskytla naše vychovatelka školní družiny. Pro výuku tělesné výchovy využíváme dvě školní tělocvičny základní školy a travnaté hřiště s běžeckou dráhou, doskočištěm a volejbalovým hřištěm.

b) Učební plány:

Výuka na škole probíhá podle Vzdělávacího programu zvláštní školy schváleného MŠMT ČR č.j. 22 980/97 - 22 dne 20.6.1997 ve smyslu §39 odst.1 zákona č. 258/1996 Sb. Žáci pomocné školy jsou vyučováni podle Vzdělávacího programu pro pomocné školy, doporučeným MŠMT ČR č.j. 13 205/95 - 24, ze dne 15.3.1995 pro učitele zvláštních a pomocných škol a pracovníky ústavů sociální péče pro mentálně postiženou mládež. Dále jsou zpracovávány tématické plány jednotlivých předmětů vyučujícími dle těchto programů.

c) Zaměstnanci školy:

Škola je umístěna v budově základní školy. Ve školním roce 2004/2005 nastoupilo na ZvŠ 7 pedagogických pracovníků, z toho 7 žen.Složení zaměstnanců:

do 40 let 3 ženy ŘŠ - úvazek 1,00 1 učitelka - úvazek 1,00 1 uklizečka - úvazek 0,5 + ( vychovatelka - úvazek 0,3 učitelka - úvazek 0,2 )

do 50 let 4 ženy 4 učitelky - úvazek 1,00Celkem přepočtení na plně zaměstnané ( tzn. podle úvazků) 6,2 úvazku učitelé, 0,3 úvazku vychovatelka a 0,5 úvazku uklizečka.

Přehled vzdělání: 2 pedagogové ukončené vysokoškolské vzdělání 2 učitelky 1.stupeň ZŠ 1 ŘŠ - vysokoškolské vzdělání - speciální pedagogika CZV - výchovné poradenství 1 učitelka - gymnázium 1 učitelka- střední pedagogická škola 1 vychovatelka - SOU keramické

d) Zařazování žáků:

Ve školním roce 2004/2005 byli nově vřazeni 3 žáci k 30.9.2004, 1 žák do 9.p.r., 1 žák do 2.p.r., 1 žák do 1.p.r. Od listopadu 2004 byla přijata 1 žákyně do 2.p.r. Od 1. listopadu 2004 se přestěhovali dva žáci - 1 žák z 8.p.r a 1 žák z 5.p.r.

e) Výsledky vzdělávání:

Ve školním roce 2004/2005 ukončilo povinnou devítiletou školní docházku 6 žáků zvláštní školy. Všichni žáci se přihlásili do učebních oborů a byli přijati.

1 žákyně - SOU,OU a U Toužim - zahradník 1 žák - SOU,OU a U stavební - malířské a natěračské práce 1 žák - SOU,OU a U Toužim - automechanik 1 žákyně - SOU, OU a U Toužim - kuchař číšník 1 žák - SOU, OU a U stavební - zednické práce 1 žák - SOU, OU a U stavební - truhlářské práce

f) Inspekce:

V letošním školním roce neproběhla na naší škole žádná inspekce.

g) Mimoškolní aktivity:

Škola má většinu žáků dojíždějících z okolních osad obce Bochov. Vzhledem k tomu, že žáci jezdí tzv. školními autobusy, není možné z časových důvodů zřizovat zájmové kroužky ve škole. V letošním školním roce byl zřízen pouze kroužek práce s počítačem . V květnu 2005 jsme uspořádali již druhou prezentační výstavu prací našich žáků na Obecním úřadě v Bochově. Slavnostního zahájení se zúčastnili zástupci obce, žáci ZUŠ Žlutice a ředitelé z okolních zvláštních škol. Tato výstava byla uspořádána jako předvoj oslav 30. výročí založení Zvláštní školy v Bochově. Ze všech mimoškolních aktivit pořizujeme zápisy do naší kroniky, zpestřené fotografickým materiálem. Zúčastnili jsme se mnoha sportovních soutěží: - Schodoběh - Karlovy Vary - Běh 17.listopadu - Karlovy Vary - Turnaj ve floorbalu - Karlovy Vary - Páka - Toužim - Překážková dráha - Toužim - Lehkoatletický čtyřboj - Karlovy Vary Opět jsme zasílali své výtvarné práce do několika výtvarných soutěží.

Celoročně sbíráme starý papír a léčivé byliny.

Snažíme se vést žáky školy ke třídění odpadu. Za tímto účelem jsme požádali zřizovatele o zakoupení plastových popelnic, které byly umístěny na chodbě školy. Tyto popelnice jsou barevně odlišené stejně jako kontejnery na tříděný odpad a žáci se tak velmi dobře učí odpad třídit.

Jako každoročně byli nejlepší žáci jednotlivých tříd přijati na závěr školního roku na obecním úřadě.

h) Stavební úpravy ve škole:

Během tohoto školního roku byly na škole prováděny velké stavební úpravy v rámci rekonstrukce školy. Všude byla instalována plastová okna, proběhla výměna topení, sociální zařízení školy bylo přebudováno tak, aby vyhovovalo všem normám EU a byla vyzděna příčka v jedné učebně a došlo tak k oddělení počítačové učebny od běžné třídy. Tato rozsáhlá rekonstrukce pokračuje i ve školním roce 2005/2006. Veškeré úpravy jsou sledovány ředitelem základní školy, který má celou budovu ve správě.

Mgr. Věra Sosnovcová ředitelka školy

Bochov, 30.9.2005

Odesláno: 1 x OÚ Bochov 1 x KÚ - OŠMT 1 x ČŠI

Copyright © 2007-2015 All rights reserved. Powered by: www.valid.cz | Design: www.rrsoft.cz