Poslední aktualizace: 28.4.2021

2. základní škola Bochov, příspěvková organizace

Okružní 367, Bochov, 364 71, okres Karlovy Vary

EUpenizeskolam.cz Zachranný kruh Ovoce do škol Bochov Edulab Atletika pro děti Dokážu to!
Život v lese
Dílčí projekt: „Život v lese"

Charakteristika:
Tvořivá aktivita vedoucí k seznámení se s ekosystémem lesního společenstva.

Cílová skupina:
1. - 9. ročník

Časová dotace:
10 hodin (Př, Čj, Vl,PRv, Vv,Pv,Ov)

Metody:
Skupinová práce,pracovně-výtvarná činnost,prezentace,diskuse

Velikost skupin: třída - skupina (9 skupin)

Cíl:
Cílem projektu je pochopení významu lesa v krajině, význam půdy pro život člověka a vedení žáků k aktivní ochraně přírody.
Snahou všech vyučujících a vychovatelky školní družiny je naučit žáky pozorovat přírodu, využít přírodní materiál a naučit je týmové práce a spolupráce.


Rozvíjení kompetence:
sociální,občanské,pracovní,komunikativní


Pomůcky:
Lesní plody,lepidlo,papír,vodové barvy,pastelky,fixy atd.

Popis/postup, organizace:
Vyučující budou pracovat se svojí třídou,skupinou.Seznámí žáky s pojmem ekosystém lesa.
1.EVVO- koordinátor domluví besedu pro žáky celé školy s lesním hospodářem.
Ten seznámí žáky s lesním ekosystémem a především se zaměří na lesní zvěř.(př.chráněná zvěř, škodná atd.)
2.Žáci půjdou na vycházku do lesa a pozorují lesní živočichy, sbírají lesní plody, houby.
Starší žáci pomocí botanického klíče určují rostliny, které rostou v okolí lesa.
Žáci 1.stupně se zaměří na pozorování jedlých hub, které budou ve 3.části projektu kreslit nebo vylepovat.
Žáci 2.stupně se zaměří hlavně na pozorování lesní zvěře.
Po příchodu z lesa si žáci na internetu vyhledají další zajímavosti týkající se jedlých hub a lesní zvěře žijící v západních Čechách.
3.Následující část se bude týkat výtvarně - pracovního prožitku.
Činnost výtvarně - pracovní
1. stupeň - každá třída tvoří skupinu, která vypracuje koláž nebo výtvarnou práci JEDLÝCH HUB.
2. stupeň - každá třída tvoří skupinu, která výtvarně zpracuje nejznámější lesní zvíře žijící v našich lesích SRNCE OBECNÉHO.
Na závěr společně vyhodnotíme nejhezčí koláž nebo výtvarnou práci jedlých hub a srnce obecného a zdůvodníme proč je musíme chránit.

V závěru celého projektu může proběhnout literární činnost.
Děti si společně přečtou ukázky z přírodopisných knih o lese a jeho významu.

 

p1010696.jpg p1010697.jpg p1010700.jpg p1010701.jpg p1010702.jpg p1010703.jpg pict0003.jpg pict0004.jpg pict0006.jpg pict0012.jpg pict0013.jpg pict0016.jpg pict0019.jpg pict0021.jpg pict0023.jpg pict0034.jpg pict0035.jpg pict0037.jpg v-lese.jpg

 


Copyright © 2007-2015 All rights reserved. Powered by: www.valid.cz | Design: www.rrsoft.cz